Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý 'cát tặc'

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý "cát tặc"

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Vĩnh Phúc: Hàng chục nghìn mét vuông đất biến mất do “cát tặc” lộng hành?