Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có liên quan vụ 'siêu lừa' huy động vốn?

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có liên quan vụ "siêu lừa" huy động vốn?

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Tr. bị tố ẵm hàng trăm tỷ của nhiều người bằng hình thức huy động vốn trên danh nghĩa huy động cho Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. TCty này nói gì?

Công an vào cuộc vụ siêu lừa huy động vốn và xin việc làm liên quan cán bộ Cty Lương thực Miền Bắc