Lời hứa 'suông' của lãnh đạo Trường Đại học Thủ Đô

Lời hứa "suông" của lãnh đạo Trường Đại học Thủ Đô

Dù nhiều lần hứa với sinh viên sẽ có môi trường học tập và sinh hoạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng tất cả chỉ là sự chờ đợi và lời hứa "suông".

Trường đại học Thủ Đô "xẻ thịt" đất cho thuê kinh doanh trái quy định?