Nhãn hàng thời trang Chic-land quảng cáo rầm rộ, vi phạm về khuyến mại, giảm giá?

Nhãn hàng thời trang Chic-land quảng cáo rầm rộ, vi phạm về khuyến mại, giảm giá?

Quảng cáo rầm rộ giảm 70% tại toàn bộ sản phẩm tại các hệ thống của hàng, hãng thời trang công sở Chichland có đang cạnh tranh công bằng?

Còn nhiều ý kiến khác nhau về việc tổ chức xúc tiến thương mại ở nước ngoài