Viện Thẩm mỹ Hà Nội vi phạm về quảng cáo, “đánh lừa” khách hàng?

Viện Thẩm mỹ Hà Nội vi phạm về quảng cáo, “đánh lừa” khách hàng?

Viện Thẩm mỹ Hà Nội đang bị khách hàng “tố” vi phạm về quảng cáo và “vượt” quy định cho phép trong giấy phép hành nghề, kinh doanh?

Bài 2: Hàng loạt người nổi tiếng có "tiếp tay" cho sai phạm của TMV Lavender?