Công ty Mỹ Phẩm Phi Thanh Vân: Xin lỗi và thu hồi sản phẩm

Công ty Mỹ Phẩm Phi Thanh Vân: Xin lỗi và thu hồi sản phẩm

Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, chi nhánh và nhà phân phối về sự cố thu hồi sản phẩm.

Thu hồi 4 loại mỹ phẩm thông dụng do Công ty Khải Hà sản xuất