Hà Tĩnh: Bất thường trong cấp GCNQSDĐ và chi trả bồi thường tại dự án KĐT mới Xuân An - Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Bất thường trong cấp GCNQSDĐ và chi trả bồi thường tại dự án KĐT mới Xuân An - Nghi Xuân

Khi nhiều hộ dân bức xúc vì bị mất đất ruộng thì họ phát hiện có một diện tích lớn đất “đầu thừa, đuôi thẹo” được chia đều cho các hộ dân khác để nhận tiền bồi thường.

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì chính quyền 'tịch thu' đất nông nghiệp chia cho người khác