Bài 2: Hàng loạt người nổi tiếng có 'tiếp tay' cho sai phạm của TMV Lavender?

Bài 2: Hàng loạt người nổi tiếng có "tiếp tay" cho sai phạm của TMV Lavender?

Hàng loạt sao Việt đang quảng cáo truyền trắng Phiên hoa hồng – dịch vụ không có trong danh mục của Bộ Y tế cho TMV Lavender?

TMV Lavender "hiên ngang" sử dụng dịch vụ không nằm trong danh mục của Bộ Y tế?