Liver Rolex, Gan Rolex – “thần dược” hay 'đánh lừa' khách hàng?

Liver Rolex, Gan Rolex – “thần dược” hay "đánh lừa" khách hàng?

Không chỉ đánh lừa khách hàng về quảng cáo Gan Rolex, mà công ty phân phối còn vẽ ra những giấy tờ chứng nhận “ảo”?.

TPCN Richergen chứa chất cấm, lãnh đạo công ty “đổ lỗi” do cơ quan chức năng?