Tài liệu tiếng Anh đầy rẫy lỗi chính tả, Sở Giáo dục & Hà Nội có vô can?

Tài liệu tiếng Anh đầy rẫy lỗi chính tả, Sở Giáo dục & Hà Nội có vô can?

Tài liệu bổ trợ Toán bằng tiếng Anh có trong cặp sách, bàn học của những học sinh đang tham gia chương trình tại Hà Nội đầy rẫy lỗi chính tả.

Đáp án chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2019 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo