Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không sử dụng ổn định có đúng pháp luật không?

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không sử dụng ổn định có đúng pháp luật không?

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào? Pháp luật quy định cụ thể ra sao về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bộ Y tế cảnh báo "chiêu trò" bán thực phẩm chức năng qua mạng và tổng đài tư vấn