EVN phát động thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2018

Hồng Hoa  - Thứ ba, 09/01/2018, 09:19 AM
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn ngày 4/1, ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ EVN phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Chỉ thị liên tịch của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn gồm 6 nội dung thi đua. Trong đó có: Thực hiện tốt chủ đề năm về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, ổn định việc làm để giữ vững ổn định mức thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động…

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về sản xuất kinh doanh trong năm 2018 được Tập đoàn giao. Thủ trưởng và Công đoàn các đơn vị phối hợp xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với thực tế và có tính khả thi để phát động thi đua.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn tổ chức đăng ký giao ước thi đua trước ngày 1/3/2018 với Tập đoàn để theo dõi và làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua năm 2018.

khenthuongtongketevn05012018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Cũng tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 của EVN đã diễn ra Lễ công bố và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Trong đó, 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ gồm: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Sơn La, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2.

Bên cạnh đó, có 9 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương, 9 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương.

Một số chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm của EVN năm 2018

- Điện thương phẩm: 190,54 tỷ kWh, tăng 9,5% so với năm 2017;

- Điện sản xuất và mua: 210,49 tỷ kWh, tăng 9,38% so với năm 2017;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,2%;

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn:

+ SAIDI: 728 phút,

+ SAIFI: 9,97 lần,

+ MAIFI: 2,0 lần;

- Thời gian tiếp cận điện năng (các thủ tục của Điện lực ) ≤ 7 ngày;

- Năng suất lao động tăng từ 8 - 10% so với năm 2017.

Bình luận