Thứ bảy, 18/01/2020

gia đình cựu tổng thống Mỹ

  • Bà Obama giáo dục con điều gì khi cha là Tổng thống?
    Gia đình 4 tháng trước

    “Cho dù cha con là Tổng thống nhưng không liên quan gì đến các con cả. Các con vẫn phải đi học bình thường giống như bạn bè cùng trang lứa” - bà Michelle Obama chia sẻ.