Hận chồng 1 lần 'ăn vụng', tôi trả thù bằng cách cặp với sếp anh

Hận chồng 1 lần "ăn vụng", tôi trả thù bằng cách cặp với sếp anh

Hận chồng 'say nắng' người khác, tôi điên cuồng lao vào cuộc tình ngang trái với sếp của anh. Tôi đã sai rồi phải không?

Chồng vẫn cặp bồ dù vợ "10 phận vẹn 10" vì những điều này