Hôn nhân tại Trung Quốc sau dịch COVID-19: Kẻ yêu thương người quyết ly hôn

Hôn nhân tại Trung Quốc sau dịch COVID-19: Kẻ yêu thương người quyết ly hôn

Tình trạng hôn nhân tại Trung Quốc sau dịch COVID-19 đã bị xáo trộn khi các vụ ly hôn tăng cao nhưng cũng có nhiều câu chuyện yêu thương khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Người dân Vũ Hán: “Chúng tôi vượt qua dịch bệnh vì ở trong nhà”