Thông điệp đến những ông chồng coi vợ ở nhà là 'không làm gì cả'

Thông điệp đến những ông chồng coi vợ ở nhà là "không làm gì cả"

Không ít ông chồng để vợ ở nhà tề gia nội trợ, chăm sóc gia đình. Thế nhưng hễ có xích mích, cãi vã là họ lại cho rằng vợ mình ở nhà là "không làm gì cả".

Lấy chồng gia trưởng, hôn nhân biến thành "mồ chôn hạnh phúc"