Nỗi khổ của ông chồng 'béo bụng' người gầy không hiểu được

Nỗi khổ của ông chồng "béo bụng" người gầy không hiểu được

Người ta nói “sướng cái miệng khổ cái bụng” quả rất chí lý. Bây giờ tôi không những khổ cái bụng mà còn khổ nhiều cái khác do béo bụng.

Thêm “gia vị” cho chuyện ấy vào buổi sáng