9 năm giả làm y tá để chăm mẹ của cô gái bị bỏ rơi

9 năm giả làm y tá để chăm mẹ của cô gái bị bỏ rơi

Người phụ nữ nghiện rượu ở Anh được con gái chăm sóc 9 năm cuối đời, không hề biết đó là người mình đã bỏ rơi hơn 20 năm trước.

SV Ngoại thương chăm mẹ ung thư, 12 năm liền là học sinh giỏi