Thứ tư, 27/05/2020

giá trị của phụ nữ

  • Bài học về nữ quyền trên tấm khăn trải bàn ăn
    NGẪM 2 tháng trước

    Một bà mẹ người Mỹ đã dạy con gái về nữ quyền bằng cách viết lên khăn ăn trong mỗi bữa ăn trưa những câu nói truyền cảm hứng về phụ nữ.