Lương hưu bác sĩ được tính thế nào theo quy định mới?

Lương hưu bác sĩ được tính thế nào theo quy định mới?

Với công việc đặc thù của bác sĩ thì điều kiện về số năm đóng BHXH vẫn không thay đổi (20 năm) nhưng cách tính lương hưu sẽ có một số ưu tiên.

Người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam mỗi tháng hơn 100 triệu đồng