Tạm hoãn hợp đồng lao động thế nào cho đúng?

Tạm hoãn hợp đồng lao động thế nào cho đúng?

Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bằng việc kí kết phụ lục hợp đồng lao động .

Nam Định: Cán bộ địa chính xã xưng “tao”, “mày” với luật sư