Doanh nghiệp có thể tham gia lĩnh vực luật sư, công chứng?

Doanh nghiệp có thể tham gia lĩnh vực luật sư, công chứng?

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần túy không thể tham gia vào lĩnh vực Luật sư, Công chứng là không đúng, đấy là ý kiến của luật sư Trương Quốc Hòe.

Luật sư chỉ rõ tình tiết bất ngờ trong vụ việc thầy giáo làm nữ sinh mang bầu