Trung tá công an mách nước lái xe thoát hiểm khi gặp cướp

Trung tá công an mách nước lái xe thoát hiểm khi gặp cướp

Trung tá Công an Nguyễn Mạnh Hùng mách nước lái xe thoát hiểm khi gặp cướp có thể cứu được tính mạng trong gang tấc.

Bí quyết tránh đạp nhầm chân ga và kỹ năng lùi xe an toàn