Cách tính lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Cách tính lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định về cách tính lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021.

8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH