Lao động nghỉ dịch Covid-19 được tính lương như thế nào?

Lao động nghỉ dịch Covid-19 được tính lương như thế nào?

Sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, khiến hàng nghìn lao động phải ngừng việc.

Thêm 4 ca bệnh mắc mới COVID-19, Việt Nam ghi nhận 245 ca