Bị cha mẹ ép kết hôn với người nước ngoài phải làm sao?

Bị cha mẹ ép kết hôn với người nước ngoài phải làm sao?

Trường hợp cưỡng ép kết hôn là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Cưỡng ép kết hôn xử phạt như thế nào?