Nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi, cách tính lương hưu thế nào?

Nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi, cách tính lương hưu thế nào?

Người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên chưa đủ tuổi để nghỉ hưu. Trường hợp này, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018