Mua tài sản đấu giá chậm bàn giao, ai là người chịu trách nhiệm?

Mua tài sản đấu giá chậm bàn giao, ai là người chịu trách nhiệm?

 Một công dân sau khi mua đấu giá thành công tài sản từ Chi cục thi hành án với số tiền 3 tỷ đồng. Tuy nhiên đã gần 5 tháng nay, họ chưa được bàn giao tài sản.

"Trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương không kháng cáo, xin thi hành án sớm