Vợ ở nhà nội trợ, khi chồng mất có được chia tài sản chung?

Vợ ở nhà nội trợ, khi chồng mất có được chia tài sản chung?

Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên...

Lệ Quyên "giàu ngầm" với khối tài sản khổng lồ khó ai sánh kịp