Thay đổi màu sơn xe có bị xử phạt?

Thay đổi màu sơn xe có bị xử phạt?

Cần tiến hành các thủ tục đăng ký lại xe với màu sơn mới để được lưu hành chiếc xe một cách hợp pháp.

Thủ tục đăng ký xe đạp, xe máy điện như thế nào?