Chồng tự đi vay nợ, vợ có phải trả tiền thay không?

Chồng tự đi vay nợ, vợ có phải trả tiền thay không?

Chồng giấu vợ đi vay tiền về để trả nợ cho người khác. Khi người cho vay đến đòi và yêu cầu vợ cũng phải ký vào giấy tơ vay nợ. Trường hợp này, vợ có liên quan không?

Chuyện dâm ô với học sinh trong nhà trường: Pháp luật xử lý thế nào?