Cho vay nặng lãi, xử lý như thế nào?

Cho vay nặng lãi, xử lý như thế nào?

Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là người có hành vi cho vay với lãi suất gấp 05 mức lãi suất cao nhất theo quy định.