Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam cần giấy tờ gì?

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam cần giấy tờ gì?

Sau khi tiến hành đăng kí kết hôn tại Việt Nam, công dân Hàn Quốc phải quay về Hàn Quốc làm thủ tục ghi chú kết hôn,

Bị cha mẹ ép kết hôn với người nước ngoài phải làm sao?