Vụ xúc xích Vissan bán tại BigC có vật thể lạ: 'Bị mốc do... quá trình bảo quản, vận chuyển'

Vụ xúc xích Vissan bán tại BigC có vật thể lạ: "Bị mốc do... quá trình bảo quản, vận chuyển"

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ súc sản Vissan đã có câu trả lời chính thức vụ việc khách hàng phản ánh sản phẩm xúc xích 3 Bông Mai có vật thể lạ.

Công ty Vissan phản hồi việc xúc xích 3 Bông Mai bán tại BigC nghi có vật thể lạ