Chồng có được tự ý bán nhà khi không có ý kiến của vợ

Chồng có được tự ý bán nhà khi không có ý kiến của vợ

Nhân lúc cháu đi công tác xa nhà, nhà chồng khuyên chồng cháu bán căn hộ để trả nợ. Vậy chồng cháu có được tự ý bán căn hộ này hay không?

Nhận con nuôi của vợ làm con riêng, thủ tục pháp lý