Tôi có bầu muốn xin nghỉ phép dưỡng thai, công ty buộc thôi việc có đúng không?

Tôi có bầu muốn xin nghỉ phép dưỡng thai, công ty buộc thôi việc có đúng không?

Tôi đang mang thai, nhưng do phải chữa bệnh nên tạm hoãn thực hiện hợp đồng, công ty không đồng ý và yêu cầu tôi viết đơn xin nghỉ việc.

Ly hôn đơn phương cần những điều kiện, thủ tục gì?