Xác nhận tình trạng hôn nhân khi hết hạn hợp đồng lao động tại nước ngoài

Xác nhận tình trạng hôn nhân khi hết hạn hợp đồng lao động tại nước ngoài

Hiện giờ tôi không có điều kiện sang Đài Loan để làm giấy xác nhận thì có được kết hôn không?

Thủ tục kết hôn tại nước ngoài như thế nào?