Lấy chồng nước ngoài có được đứng tên khi mua nhà tại Việt Nam

Lấy chồng nước ngoài có được đứng tên khi mua nhà tại Việt Nam

Xin hỏi Luật sư, hai vợ chồng có được cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận mua nhà hay không khi mà tôi kết hôn với người nước ngoài?

Chuyển hết tài sản cho vợ đứng tên có bất lợi gì không?