Vay tiền trước khi kết hôn thì vợ có phải chịu nợ cùng không?

Vay tiền trước khi kết hôn thì vợ có phải chịu nợ cùng không?

Em muốn hỏi Luật sư: Sau khi kết hôn thì em có phải liên đới trả nợ khoản tiền khi đến hạn mà chồng em không có khả năng tự mình trả hết nợ hay không?

Chưa đủ 18 tuổi đã mang thai, có được đăng ký kết hôn?