Thủ tục tách sổ đỏ đồng sở hữu?

Thủ tục tách sổ đỏ đồng sở hữu?

Giấy chứng nhận sử dụng đất đồng sở hữu cho nên nếu muốn thực hiện tách sổ thì phải được sự đồng ý của tất cả những người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.