Tiền trúng thưởng có phải tài sản chung của hai vợ chồng không?

Tiền trúng thưởng có phải tài sản chung của hai vợ chồng không?

Nếu trúng thưởng với số tiền lớn mang tên chồng thì người vợ có được chung số tài sản đó không?

Bà nội mất, cháu đích tôn có được chia di sản thừa kế không?