Thứ bảy, 21/09/2019

giải pháp cứu sông Tô Lịch

  • Hà Nội: Đề xuất kinh phí 150 tỷ đồng để 'hồi sinh' sông Tô Lịch
    Tin tức 1 tháng trước

    Lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xây dựng, đề xuất phương án nếu thông qua sẽ có mức kinh phí khoảng 150 tỷ để làm sạch nước sông Tô Lịch.