Nhật Kim Anh hú vía vì nổ máy sấy tóc ngày cuối năm

Nhật Kim Anh hú vía vì nổ máy sấy tóc ngày cuối năm

Chưa hết vận xui, Nhật Kim Anh bị một phen hoảng hồn khi máy sấy bất ngờ phát nổ.

Cuộc đời Ngọc Lan và Nhật Kim Anh: Khổ từ phim vận luôn vào đời