Ồn ào chưa lắng, Ngọc Trinh tiếp tục khoe eo “con kiến” trên đường phố Cannes

Ồn ào chưa lắng, Ngọc Trinh tiếp tục khoe eo “con kiến” trên đường phố Cannes

Ngọc Trinh chia sẻ video khoe vòng eo “con kiến” trên đường phố Cannes cùng với triết lý: "Duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Đi khắp thế gian, không phiền không”.

Ngọc Trinh tham dự LHP Cannes với tư cách gì?