Ra mắt Dự án Nghệ thuật Vietnam Telling

Ra mắt Dự án Nghệ thuật Vietnam Telling

Dự án Nghệ thuật Vietnam Telling thuộc chuỗi Dự án văn hóa, nghệ thuật, di sản, giáo dục, du lịch do Trung tâm Unesco bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật ICep- Hanoi Classy triển khai.

Hải Dương lung linh trong đêm nghệ thuật “Ánh sáng Thành Đông”