Đi làm giấy chứng nhận tâm thần, Hari Won và Trấn Thành muốn thụ tinh trong ống nghiệm?

Đi làm giấy chứng nhận tâm thần, Hari Won và Trấn Thành muốn thụ tinh trong ống nghiệm?

Chia sẻ bức ảnh vừa làm giấy chứng nhận tâm thần, nhiều người cho rằng Hari Won và Trấn Thành đang muốn thụ tinh trong ống nghiệm.

Vì sao Tiến Đạt yêu Hari 9 năm không cưới, nhưng Thụy Vy mới quen đã vội cưới ngay?