NSX Bá Cường: 'Nếu không mạo hiểm, phim sẽ chết ở lối mòn'

NSX Bá Cường: "Nếu không mạo hiểm, phim sẽ chết ở lối mòn"

Chỉ còn vài ngày nữa, bộ phim võ thuật học đường đầu tiên của Việt Nam ra rạp. Thông tin Võ Sinh Đại Chiến phải “lên bò xuống ruộng” vì Covid-19 thì ekip đã nói rồi. Nhưng hành trình gần 2000 ngày "đỏ lửa" trước đó của nhà sản xuất Bá Cường thì chưa nhiều người biết.

“Điện ảnh cho mọi người” mang phim Việt tới hơn 2.500 học sinh dân tộc thiểu số