'Cuộc dịch chuyển 2018 - Thế hệ số' - Điểm nhấn của VTV6 năm 2018

"Cuộc dịch chuyển 2018 - Thế hệ số" - Điểm nhấn của VTV6 năm 2018

Năm 2018, kênh VTV6 sẽ có một bước vào một cuộc dịch chuyển mới mang tên "Thế hệ số," hướng tới những người trẻ sinh năm 1985 - 2000.

Phan Anh nói gì trước tin đồn bị VTV "chơi xấu"