Giám đốc TTYT huyện Yên Dũng, Bắc Giang bị "tố" sai phạm: Xử lý kiểu "giơ cao, đánh khẽ"?

Nhóm PV  - Thứ năm, 17/09/2020, 09:48 AM
Dù liên tục bị tố cáo đồng thời cũng đã bị chỉ ra nhiều sai phạm nhưng ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng chỉ bị xử lý theo kiểu "giơ cao, đánh khẽ"?

Hàng loạt sai phạm

Từ năm 2019, đã có những đơn thư phản ánh, tố cáo về những sai phạm trong quản lý thu, chi tài chính; thực hiện quy chế chuyên môn; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động hợp đồng... đối với ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng (nay là Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)

Sau khi xem xét đơn và căn cứ quy định của pháp luật, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã giao Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh về những nội dung phản ánh, tố cáo này.

Đến ngày 23/4/2019 Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 145/KL-SYT đối với ông Vũ Trí Quý. Theo đó, một số nội dung tố cáo đối với ông Vũ Trí Quý là có cơ sở.

Ket-luan01

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Vũ Trí Quý do Sở Y tế Bắc Giang ban hành.

>>>Giám đốc TTYT huyện Yên Dũng, Bắc Giang bị "tố" sai phạm (Bài 2): "Đã nhiều lần có đơn thư tố cáo"

Cụ thể, về công tác quy hoạch, kết luận chỉ ra, BVĐK huyện Yên Dũng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý khoa, phòng chưa đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 294/SYT-TCCB ngày 02/3/2018 và kế hoạch do bệnh viện xây dựng.

Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch đối với những viên chức không đủ điều kiện và danh sách bổ sung quy hoạch thực hiện tại bước 1, do Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện từ rà soát, đề xuất; không thực hiện bước rà soát, lập danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch và bỏ phiếu kín tại các khoa, phòng.

"Như vậy, kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch tại BVĐK huyện Yên Dũng năm 2018 không đảm bảo đúng quy trình", kết luận nêu rõ.

Ket-luan02

Kết quả xác minh chỉ ra, việc điều động bổ nhiệm một số trường hợp tại BVĐK huyện Yên Dũng không đúng quy định.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, theo báo cáo, năm 2018, Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng đã điều động, bổ nhiệm 3 trường hợp.

Các trường hợp này gồm: ông Lê Đức Vĩnh trình độ chuyên môn là y sĩ định hướng chuyên khoa sản - nhi, được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức. Thời điểm bổ nhiệm từ ngày 10/01/2018.

Ông Vũ Trí Nhu, trình độ chuyên môn y sỹ y học dân tộc được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền. Thời điểm bổ nhiệm từ ngày 10/01/2018.

Ông Nguyễn Mạnh Ninh, trình độ chuyên môn y sĩ đa khoa được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm. Thời điểm bổ nhiệm từ ngày 10/01/2018.

Kết quả xác minh chỉ ra, việc điều động bổ nhiệm đối với 3 trường hợp này không báo cáo về Sở Y tế; cả 3 trường hợp nêu trên không có hồ sơ bổ nhiệm.

Ket-luan07

Trong thời gian dài, ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng (nay là Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, Bắc Giang) liên tiếp bị tố cáo các sai phạm.

Đặc biệt, “trình độ chuyên môn của cả 3 trường hợp được điều động bổ nhiệm đều không đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm và luân chuyên công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang", Kết luận tố cáo số 145/KL-SYT chỉ rõ.

Ngoài những sai phạm nêu trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng (Bắc Giang) còn bị tố cáo tự ý ký hàng chục hợp đồng lao động trái quy định.

Kết luận chỉ ra, mặc dù 14 lao động hợp đồng do BVĐK huyện Yên Dũng là cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng cơ cấu theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2017 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, ký ở các vị trí việc làm đã được phê duyệt nhưng việc Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng ký kết các hợp đồng lao động này khi không có ý kiến của Sở Y tế là "sai thẩm quyền".

Xử lý kiểu "giơ cao, đánh khẽ"?

Từ những sai phạm nêu trên, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang chỉ yêu cầu ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng "nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành còn xảy ra những tồn tại, hạn chế tại BVĐK huyện Yên Dũng".

Hủy bỏ kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng năm 2018; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019 cũng như các năm tiếp theo đúng quy định tại Công văn số 294/SYT-TCCB ngày 2/3/2018 và kế hoạch do Bệnh viện xây dựng.

Ket-luan04
Ket-luan05

Dù bị chỉ ra nhiều sai phạm nhưng ông Vũ Trí Quý chỉ bị yêu cầu ""nghiêm túc rút kinh nghiệm".

Chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành. Chỉ được phép bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 9/2/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang và thực hiện chế độ báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với 14 lao động theo quy định tại Khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012; xem xét trách nhiệm đối với Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đúng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Ket-luan06

Sở Y tế Bắc Giang chỉ yêu cầu Giám đốc TTYT huyện Yên Dũng "rút kinh nghiệm" khiến nhiều người cho rằng việc xử lý như vậy là quá nhẹ, không đảm bảo tính răn đe.

Sau khi kết luận thanh tra của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang được công bố, đến tháng 6/2020 lại tiếp tục có một số đơn thư tố cáo những sai phạm của ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (Bắc Giang), bày tỏ việc không nhất trí với nội dung kết luận thanh tra đồng thời cho rằng việc xử lý những vi phạm này là "giơ cao, đánh khẽ".

Đặc biệt, đơn tố cáo cũng cho biết trong công tác chuyên môn, mới đây ông Vũ Trí Quý từng thực hiện ca mổ làm một bệnh nhân tử vong và một bệnh nhân khác phải cắt tử cung nhưng sau đó nhờ được "bao che, bưng bít" nên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vẫn không bị hình thức xử lý, kỷ luật nào?

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin!

Bình luận