Hà Nội: Thị xã Sơn Tây thanh kiểm tra đảm bảo ATTP những tháng cuối năm

PV  - Thứ ba, 15/10/2019, 22:47 PM
Tăng cường thanh kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm; kiểm soát ngăn chặn tối đa thực phẩm không đảm bảo ATTP lưu thông trên thị trường.

Trong 9 tháng năm 2019, thị xã Sơn Tây đã ban hành 9 quyết định, 16 kế hoạch, 9 công văn triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thi xã. Đã tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 28 cơ sở, ký cam kết đảm bảo ATTP đối với 73 bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ lễ hội.

Đồng thời, tiếp tục duy trì mô hình điểm đảm bảo ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 9 phường; mô hình đảm bảo ATTP đối với thức ăn đường phố tại 15 xã, phường; đảm bảo ATTP tuyến phố văn minh tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, phường Ngô Quyền và tuyến phố Phú Hà, phường Phú Thịnh.

Bên cạnh đó, tuyến thị xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát 369 lượt cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, xử phạt 25 lượt cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 86 triệu đồng; tiêu hủy 280 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuyến xã, phường kiểm tra 737 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 6 cơ sở; nhắc nhở 57 cơ sở vi phạm.

Son-tay02

Thị xã Sơn Tây thanh kiểm tra đảm bảo ATTP những tháng cuối năm (Ảnh: TL).

Các phòng, cơ quan chuyên môn thị xã phối hợp với đơn vị chuyên ngành ATTP của Hà Nội tổ chức lấy 19 mẫu thực phẩm tại các chợ trên địa bàn; kiểm tra nhanh 40 mẫu tại chợ Xuân Khanh, Thanh Mỹ, kết quả 100% mẫu đạt yêu cầu... Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra xuất nhập khẩu, vệ sinh thú y được duy trì góp phần đảm bảo ATTP trên địa bàn.

Qua 3 tháng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP, thị xã đã tiến hành thanh tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; xử phạt 4 cơ sở với tổng số tiền phạt 12 triệu đồng. 3 xã, phường trên địa bàn đã thanh tra 9 cơ sở, xử phạt 1 cơ sở với số tiền phạt 2 triệu đồng...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP những tháng cuối năm, UBND thị xã yêu cầu phòng ban chuyên môn thị xã, các xã, phường tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về ATTP.

Đẩy mạnh hoạt động liên ngành, triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tăng cường thanh kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm; kiểm soát ngăn chặn tối đa thực phẩm không đảm bảo ATTP lưu thông trên thị trường.

Đối với việc thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP cần tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xã, phường tiến hành thanh tra ATTP tại cơ sở đảm bảo đúng quy trình thanh tra và xử lý nghiêm vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật…

Bình luận