Hải Dương có nền tảng dữ liệu cấp tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến

Gia Hân  - Thứ ba, 01/10/2019, 16:27 PM
Chiều 1/10, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố - khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở,ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

khaitruongdvcong110

Các đồng chí lãnhd đạo Bộ TTT và lãnh đạo tỉnh Hải Dương thực hiện nghi thức nhấn nút tượng trưng khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương và nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP là hệ thống nền tảng lõi trong Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Nền tảng LGSP đi vào hoạt động sẽ tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị.

Hiện tại, nền tảng LGSP đã kết nối thành công với Nền tảng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các các danh mục dùng chung như: danh mục địa giới hành chính, danh mục dân tộc, danh mục chức danh… nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và liên tục trong việc chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của tỉnh Hải Dương với các hệ thống thông tin quốc gia và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác. Hệ thống cũng đã bước đầu tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Hệ thống thông tin Quốc gia về Đăng ký kinh doanh. Đến nay, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thể tra cứu và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ TTTT và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã nhấn nút khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương. Đây là là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình trạng giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Hệ thống cơ bản cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 để công dân có thể đăng ký dịch vụ công, theo dõi, nhận kết quả trực tuyến. Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động sẽ tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ cũng như áp lực giấy tờ cho cơ quan quản lý. Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp 1840 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó cấp tỉnh là 1450 TTHC, cấp huyện là 279 TTHC, cấp xã là 111 TTHC. Tính đến ngày 27/9/2019, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến cung cấp 1706 dịch vụ công mức độ 3 và 134 dịch vụ công mức độ 4; Tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 174.537 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là: 166.379 hồ sơ; Tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 94,6%.

Việc triển khai và đưa vào vận hành Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh – LGSP  và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) của tỉnh Hải Dương.

-> Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

 

Bình luận