Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức gia đình

Quang Bình  - Thứ năm, 08/08/2019, 08:50 AM
Đây là hoạt động thường niên của Sở VHTTDL Hậu Giang, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7/8, Bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trong quý 3 năm 2019, Sở VHTTDL tỉnh tiến hành mở 8 lớp bồi dưỡng văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ấp, khu vực.

IMG_20190731_141734

Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại thị xã Ngã Bảy - Hậu Giang

Lớp bồi dưỡng đã trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử trong gia đình và trong cuộc sống hằng ngày, ở nơi công cộng, trong công vụ - công sở, trong lĩnh vực giao thông. Đồng thời hiểu rõ về đạo đức, lối sống và nguyên tắc, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức mong muốn, từ việc tập huấn sẽ giúp chính bản thân họ rèn luyện và thực hiện hằng ngày để trở thành nếp sống đẹp; đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư cùng thực hiện, nhằm xây dựng hình ảnh một gia đình, cũng như một công dân văn minh, thanh lịch, thân thiện và hiện đại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, nhằm thực hiện hoàn thành Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Bình luận