Trường Giang thuê cả dàn vệ sĩ áo đen, cầm ô che chắn để bảo vệ lễ cưới

Trường Giang thuê cả dàn vệ sĩ áo đen, cầm ô che chắn để bảo vệ lễ cưới

Trường Giang thuê hẳn một đội vệ sĩ mặc áo đen, mỗi người được chuẩn bị sẵn một chiếc ô đen để bảo vệ cho lễ cưới.

Gia đình Trường Giang chuẩn bị những sính lễ gì để đón Nhã Phương?