Thứ bảy, 21/09/2019

Hình ảnh thiệt hại bão số 3 ở Quảng Ninh