Hoàng Mai - Hà Nội: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách về dân số

PV  - Thứ tư, 23/12/2020, 14:37 PM
Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách về dân số, các mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai tích cực và có hiệu quả.

Tại Hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020, ông Trần Quý Thái - Trưởng Ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, với sự quyết tâm cao của toàn ngành, khắc phục những khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác DS-KHHGĐ đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các mục tiêu, chỉ tiêu giao về giảm sinh, giảm sinh con thứ ba trở lên và các chỉ tiêu về KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao.

Số sinh toàn quận năm 2020 là 6.741 trẻ, tỷ suất sinh đạt 12,91‰ giảm 0,02‰ so với năm 2019. Số sinh con thứ 3 trở lên là 73 trẻ, đạt tỷ lệ 1,08%/năm, giảm 0,2% so với năm 2019.

Tỷ số giới tính khi sinh l;à 107 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh : 82% số bà mẹ mang thai. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 87% số trẻ sinh ra. Tỷ lệ người cao tuổi được theo dõi, quản lý và khám sức khỏe định kỳ đạt 34.555 người, tăng thêm 3% so với năm trước( năm 2019 khám 33.549 người).

Dan-so01

Công tác tuyên truyền KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số được tăng cường.

Ngoài ra, nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai và nhân rộng như: mô hình chăm sóc SKSS vị thành niên; mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân...

Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách về dân số cũng đạt được hiệu quả tốt. Các mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai tích cực và có hiệu quả.

Đặc biệt, chú trọng triển khai tuyên truyền các kế hoạch Đề án nâng cao chất lượng dân số, tập huấn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và sàng lọc khiếm thính cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo tại các trường công lập trên địa bàn quận.

Tập trung thực hiện công tác tập huấn, tư vấn, truyền thông cho trẻ vị thành niên - thanh thiếu niên và những đối tượng thuộc tiền hôn nhân, các cặp vợ chồng sắp kế hôn và trong độ tuổi sinh đẻ, cung cấp những kiến thức bảo vệ và chăm sóc SKSS.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống, trong năm tới, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai tiếp tục khắc phục những khó khăn, vận dụng những điều kiện thuận lợi, xác định những nhiệm vụ và biện pháp thích hợp trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới.

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về Dân số. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời đảm bảo khống chế và giảm dần tỷ lệ dị tật trẻ em.

Tiếp tục kiện hoàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ từ quận xuống cơ sở. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số, quận Hoàng Mai sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 21-NQ/TW.

Chú trọng tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số, các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số tạo điều kiện để phát triển xã hội.

Bình luận