Thứ hai, 16/09/2019

Học viện đào tạo Hàng không New Zealand

  • Bamboo Airways hợp tác đào tạo hàng không với New Zealand
    Kinh tế 1 tháng trước

    Khởi công dự án vào ngày 28/07, Bamboo Airways đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đào tạo hàng không dài hạn với Học viện đào tạo Hàng không New Zealand.