Hội Nhà báo Việt Nam bầu 11 thành viên Ban Thường vụ

Chủ nhật, 09/08/2015, 11:31 AM
Sáng nay 9.8, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc. Trước đó, trong 2 ngày họp nội bộ, các đại biểu tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội...

Đại hội có 502 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên - nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc.

Dự đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể và các nhà báo lão thành.

Khai mạc đại hội, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, 2 ngày qua, đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình đại hội.

“Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ, nhất trí cao, đại hội đã hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 10 đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm có 57 người. Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên gồm các vị: Thuận Hữu, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thế Kỷ, Trần Bình Minh, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Bé, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Miên, Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lộc, Nguyễn Quý Hòa.

BTVTừ khóa:
Bình luận