Hôm nay Đại hội XIII của Đảng thảo luận các Văn kiện

An Bình  - Thứ tư, 27/01/2021, 08:30 AM
Bước sang ngày làm việc thứ 3, hôm nay (27/1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường.

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Nguồn: Nhân dân TV)

Trước đó, trong ngày hôm qua 26/1, ngày làm việc thứ hai của Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Cùng với đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

dai hoi dang

Hôm nay (27/1) Đại hội XIII thảo luận các văn kiện (Ảnh: TTXVN)

Đại hội XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong số đó có 191 đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 1.381 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu thuộc các Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. Đại biểu nam có 1.365 đồng chí, chiếm 86,01%; đại biểu nữ có 222 đồng chí, chiếm 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số có 175 đồng chí, chiếm 11,03% tổng số đại biểu.

Có 3 đại biểu là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, chiếm 0,19%; 13 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,82%; 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,95% tổng số đại biểu.

Bình luận