Thứ năm, 26/11/2020

Hướng dẫn sử dụng hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch

Xe và số 8 tháng trước

Bộ Y tế cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) triển khai.

Khánh Tuân  
BÌNH LUẬN