Thứ sáu, 24/01/2020

huyện Kim Sơn

  • Lẻn vào nhà dùng dao đe dọa trẻ nhỏ để cướp điện thoại di động
    Tin tức 2 tháng trước

    Thấy 3 cháu nhỏ đang cầm điện thoại chơi điện tử ở nhà mà không có người lớn trông nom, Chinh lẻn vào cầm dao đe dọa rồi cướp luôn.