Thứ hai, 30/03/2020

kết nối Hàn Quốc

  • Bamboo Airways và hành trình kết nối Hàn Quốc trong năm 2020
    Kinh tế 2 tháng trước

    Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Bamboo Airways đã triển khai các chuyến bay thuê chuyến kết nối Bình Định với Cheongju (Hàn Quốc), đánh dấu việc Phù Cát lần đầu tiên đón các chuyến bay quốc tế và cũng đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình mở rộng mạng bay tới Hàn Quốc của Hãng.