Thứ ba, 25/02/2020

khi bị tạt axit nên làm gì

  • Nguyên tắc sống còn khi bị tạt axit vào người
    Sống + 8 tháng trước

    Xử trí đúng cách ngay từ đầu giúp nạn nhân giảm đáng kể tổn thương nhưng thực tế rất ít người có kiến thức sơ cứu các tai nạn axit.