Thứ năm, 09/04/2020

không chốn dung thân

  • Người phụ nữ cả cuộc đời không có nổi chốn bình yên
    Tâm sự 9 tháng trước

    Trong bất cứ việc gì, con người ta chỉ cần một chỗ dựa để làm đường lùi là đủ yên tâm nhưng có những người phụ nữ, cả đời bơ vơ không có nổi 1 chốn yên bình