Thứ năm, 20/02/2020

không nên gội đầu vào thời gian nào

  • 7 thời điểm gội đầu dễ gây đột tử nhất
    Sống + 1 tháng trước

    Gội đầu là việc vệ sinh cá nhân chúng ta vẫn làm thường ngày, nhưng nếu gội đầu không đùng thời điểm sẽ có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong.