MSB công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

MSB công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020. Về cơ bản, các số liệu công bố không có sự khác biệt so với báo cáo trước kiểm toán và đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tốt của Ngân hàng ở hầu hết các chỉ tiêu.

MSB ra mắt phiên bản M-emobile hoàn toàn mới cho khách hàng doanh nghiệp