72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục tiếp sức Quân khu 5 và Quân khu 7

72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục tiếp sức Quân khu 5 và Quân khu 7

Ngày 11 và 12/8/2020, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân Đội trao tặng 72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để tiếp sức cho đồng bào, chiến sỹ Quân khu 5 và Quân khu 7 trong cuộc chiến COVID-19.

Công nghệ sản xuất Trà Thanh nhiệt Dr Thanh của Tân Hiệp Phát