Mô hình đại quần thể: 'Vũ khí chiến lược' của bất động sản du lịch

Mô hình đại quần thể: "Vũ khí chiến lược" của bất động sản du lịch

Các siêu dự án du lịch nghỉ dưỡng với quy mô hàng trăm hay hàng ngàn ha và hệ tiện ích đồng bộ đang tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản.

FLC Quảng Bình: Điểm cộng đặc biệt từ quy hoạch, kiến trúc hạ tầng đồng bộ