Lực đẩy từ hàng không trong quá trình phát triển du lịch Tây Nguyên

Lực đẩy từ hàng không trong quá trình phát triển du lịch Tây Nguyên

Nằm ở ngã ba Đông Dương, Tây Nguyên có vị trí chiến lược, có mối quan hệ liên kết chặt chẽ với các vùng miền khác như Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung.

Bamboo Airways liên tiếp mở bán vé nhiều đường bay quốc tế