Ưu đãi bảo lãnh dành cho Khách hàng Doanh nghiệp tại Bac A Bank

Ưu đãi bảo lãnh dành cho Khách hàng Doanh nghiệp tại Bac A Bank

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tăng cường năng lực cạnh tranh và tối ưu chi phí kinh doanh, Bac A Bank triển khai Chương trình “Bac A Bank trao ưu đãi - Giữ trọn niềm tin” dành cho các doanh nghiệp phát hành bảo lãnh tại ngân hàng này.

Bac A Bank - Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2020