Diana Unicharm ủng hộ các bệnh viện Đà Nẵng hơn 325.000 nghìn miếng tã giấy

Diana Unicharm ủng hộ các bệnh viện Đà Nẵng hơn 325.000 nghìn miếng tã giấy

Với tinh thần chung tay với cả nước hướng về Đà Nẵng cùng tiếp sức “chiến đấu” với dịch COVID-19. Công ty Cổ phần Diana Unicharm đã ủng hộ hơn 326.500 miếng sản phẩm tã giấy cho các bệnh viện tại Đà Nẵng.

Diana Unicharm ủng hộ 2 tỷ đồng phòng dịch Covid-19