FLC Hạ Long rực rỡ chào xuân

FLC Hạ Long rực rỡ chào xuân

Sự xuất hiện của quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort khiến sắc xuân tại Hạ Long thêm phần rực rỡ.

FLC AMD trang hoàng cho “Kỳ quan đúng giữa kỳ quan” FLC Hạ long
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam