Tổng giám đốc SHB được vinh danh doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Tổng giám đốc SHB được vinh danh doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê đã vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc

Vay ưu đãi cùng SHB với lãi suất chỉ 8,5% năm