PTC3 sớm ổn định lưới điện truyền tải khắc phục sau bão số 12

PTC3 sớm ổn định lưới điện truyền tải khắc phục sau bão số 12

Với cường độ bão gió cấp 12, giật cấp 15 kèm theo mưa lớn, cơn bão số 12 (Damray) đã gây ra những thiệt hại cho lưới điện truyền tải khu vực do (PTC3) quản lý.

EVN tập huấn công tác tái cơ cấu doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn