Bất động sản khó giảm giá vì sao?

Bất động sản khó giảm giá vì sao?

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, các nhà đầu tư nên mua bất động sản thời điểm này, vì thị trường đang nhận được nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn.

3 chính sách làm khởi sắc thị trường BĐS nghỉ dưỡng