Từ 19/11/2019, BIDV giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

Từ 19/11/2019, BIDV giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

BIDV đã triển khai giảm trần lãi suất tiền gửi VNĐ từ 0,8% đến 5,0%/năm tuỳ theo kỳ hạn và giảm lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối tượng ưu tiên tối đa 6,0%/năm từ hôm nay 19.11.2019

KEB Hana Bank chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của BIDV