Kỳ tích kéo điện lên nóc nhà Đông Dương

Kỳ tích kéo điện lên nóc nhà Đông Dương

Để giải nan đề đó, từ ngày 6/11/2015, một tổ nhóm đặc biệt đã được thành lập và nhận nhiệm vụ kéo đường dây 35kV lên nóc nhà Đông Dương.

Chiến thắng trở về, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp dẫn vợ con bái Phật trên đỉnh Fansipan
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam