MobiFone điều chỉnh cước chuyển vùng dữ liệu quốc tế

MobiFone điều chỉnh cước chuyển vùng dữ liệu quốc tế

Đợt điều chỉnh này, MobiFone áp dụng mức cước chuyển vùng quốc tế đồng giá tại 19 nước và vùng lãnh thổ

MobiFone tiếp tục có mặt trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam