Phụ nữ hiện đại chọn cách đầu tư thông minh: Bí quyết sẻ chia gánh nặng tài chính

Phụ nữ hiện đại chọn cách đầu tư thông minh: Bí quyết sẻ chia gánh nặng tài chính

Ngày nay, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình không còn gói gọn trong vai trò “người vợ” hay “người quản gia” chăm sóc tổ ấm.

Mô hình P2P Lending: Tiềm năng phát triển của cho vay ngang hàng