SHB đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ thu và thanh toán song phương điện tử 

SHB đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ thu và thanh toán song phương điện tử 

Từ ngày 11 /9/2020, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai dịch vụ phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Vi vu cả tuần – Không lo về giá cùng thẻ quốc tế SHB và ứng dụng đặt xe Be