Ông Nguyễn Hoàng Linh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc MSB

Ông Nguyễn Hoàng Linh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc MSB

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo công văn số 1976/NHNN-TTGSNH ngày 20/03/2020, ông Nguyễn Hoàng Linh chính thức được Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 23/03/2020.

MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II