Nét đặc thù văn hóa thuần Việt của nhân viên Bảo Tín Minh Châu

Nét đặc thù văn hóa thuần Việt của nhân viên Bảo Tín Minh Châu

“Chân phương, thánh thiện, con nhà lành”, da trắng hồng mịn màng, tóc đen dài thẳng mượt... đó là hình ảnh cho mỗi nhân viên của Bảo Tín Minh Châu.

TGĐ Bảo Tín Minh Châu: “Mang đến niềm vui đã là báo hiếu mẹ cha”