Lần đầu Việt Nam có phác đồ điều trị “ngáo đá“

Theo VOV  - Thứ sáu, 15/03/2019, 13:13 PM
Bộ Y tế lần đầu tiên ban hành phác đồ điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp. Người nghiện ma tuý đá sẽ được can thiệp bằng thuốc và điều trị tâm lý.

Video: Lần đầu Việt Nam có phác đồ điều trị “ngáo đá“ (Nguồn: VOV)

Bình luận