Trải nghiệm văn hóa cà phê và trà Việt Nam tại My Way New Journey

Trải nghiệm văn hóa cà phê và trà Việt Nam tại My Way New Journey

Với 12 năm chinh phục các khách hàng trong lĩnh vực ẩm thực, My Way ra mắt thương hiệu mới - My Way New Journey.

Nescaffe Plan thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng hạt cà phê Việt